Opieka koordynowana w POZ jest obiecującym modelem, który może przyczynić się do znacznej poprawy jakości i efektywności usług zdrowotnych w Polsce. Jakie są jej główne założenia, zalety i cele?

 

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) ma znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Wprowadzenie tego modelu przynosi liczne korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla samych świadczeniodawców. Głównym celem opieki koordynowanej jest poprawa jakości opieki zdrowotnej (lepsza organizacja i ścisła współpraca między specjalistami), a co za tym idzie lepsze wyniki zdrowotne pacjentów.

 

Główne założenia i zalety opieki koordynowanej

Wdrożenie modelu opieki koordynowanej, zakłada poprawę jakości świadczonych usług. Do najważniejszych aspektów wpływu opieki koordynowanej na POZ należą między innymi:

- poprawa jakości opieki - czyli kompleksowe podejście do Pacjenta – opieka koordynowana pozwala na całościowe spojrzenie na zdrowie pacjenta, integrując różne aspekty leczenia, diagnostyki i profilaktyki. Dzięki temu, pacjenci otrzymują bardziej spersonalizowaną i dopasowaną do ich potrzeb opiekę.

- kontynuacja i spójność opieki - dzięki ścisłej współpracy między lekarzami POZ a specjalistami, pacjenci mają ciągłość w leczeniu, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób przewlekłych.

- zwiększenie efektywności systemu - czyli redukcja zbędnych wizyt i badań – koordynacja opieki pozwala na lepsze zarządzanie zasobami, co prowadzi do zmniejszenia liczby niepotrzebnych powtórzeń badań i wizyt lekarskich To obniża koszty i oszczędza czas zarówno pacjentów, jak i lekarzy. 

- optymalizacja procesów leczenia - dzięki lepszej organizacji i koordynacji, procesy leczenia stają się bardziej efektywne. Umożliwia to szybsze diagnozowanie i skuteczniejsze leczenie pacjentów.

- poprawa dostępności i satysfakcji pacjentów - łatwiejszy dostęp do specjalistów - pacjenci mają łatwiejszy dostęp do konsultacji specjalistycznych dzięki lepszej organizacji skierowań i terminów wizyt. To zmniejsza czas oczekiwania i zwiększa zadowolenie pacjentów.

- wyższy poziom satysfakcji pacjentów - dzięki spersonalizowanej opiece i lepszej komunikacji pacjenci czują się bardziej zaopiekowani i zrozumiani, co zwiększa ich zadowolenie z usług zdrowotnych.

- zwiększenie roli profilaktyki - opieka koordynowana kładzie większy nacisk na działania profilaktyczne, takie jak regularne badania kontrolne i szczepienia, co przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia populacji.

- wczesne wykrywanie chorób - regularne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów umożliwia wczesne wykrywanie chorób, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie i zmniejsza ryzyko powikłań.

- wyzwania i potrzeby - szkolenie i edukacja personelu medycznego - wprowadzenie opieki koordynowanej wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu medycznego w zakresie nowych procedur i technologii.

- inwestycje w infrastruktury IT - kluczowe  jest rozwinięcie infrastruktury informacyjnej, takiej jak elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) i systemy zarządzania pacjentami, które umożliwiają skuteczną koordynację  opieki. Wykorzystanie nowych technologii, takich jak telemedycyna i aplikacje zdrowotne, wspiera realizację opieki koordynowanej, umożliwiając lepszą komunikację i zarządzanie danymi pacjentów.

opieka koordynowana kredos

Jakie są cele opieki koordynowanej?

Zintegrowane podejście do opieki zdrowotnej pozwala na lepsze zarządzanie stanem zdrowia pacjenta, co prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług. Lepsza organizacja i koordynacja opieki zdrowotnej prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, redukcji zbędnych wizyt i badań oraz obniżenia kosztów. Dzięki lepszej organizacji procesu leczenia, pacjenci mają łatwiejszy dostęp do potrzebnych usług medycznych i specjalistycznych. Opieka koordynowana kładzie większy nacisk na działania profilaktyczne, co pomaga w zapobieganiu chorobom i poprawie ogólnego stanu zdrowia populacji.

Opieka koordynowana w POZ ma potencjał do znacznego ulepszenia jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej. Może przyczynić się do lepszych wyników zdrowotnych pacjentów i wyższego poziomu satysfakcji z usług medycznych. Jednakże wymaga to odpowiednich inwestycji w szkolenia, infrastrukturę i zasoby. Znakomitą okazją do rozszerzenia działalności placówek opieki zdrowotnej jest możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy unijnych. Wnioski o granty można będzie składać do Narodowego Funduszu Zdrowia. Program obejmuje finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz IT, a także przeprowadzenie robót budowlanych związanych z dostosowaniem infrastruktury POZ do nowych funkcji zdrowotnych. W szczególności chodzi o sprzęt diagnostyczny, wyposażenie do świadczeń profilaktycznych, opieki domowej oraz fizjoterapii​.