Informacja o środkach na dofinansowanie POZ z funduszy unijnych zelektryzowała podmioty medyczne. Ponad 1 miliard złotych trafi do placówek opieki zdrowotnej. Podniesie to znacznie jakość świadczonych usług oraz pozwoli na wyposażenie placówek w odpowiedni sprzęt. 

W trakcie tegorocznych Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED, odbywających się w Poznaniu, jednym z ważniejszych punktów programu, był panel NFZ, w czasie którego, poruszono temat rozwoju i dofinansowania poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Usłyszeliśmy,  jakie są założenia największego projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem. Prezes NFZ Filip Nowak wraz z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną, ogłosili, że z  programu unijnego FEnIKS, popłyną środki powyżej 1 miliarda złotych na wsparcie placówek POZ.

lekarz przedstawia diagnoze

Dla kogo dofinansowanie?

Zgodnie z tym, co przekazała Minister Zdrowia, pieniądze z projektu, trafią do podmiotów prowadzących podstawową opiekę zdrowotną. Z programu będzie mogło skorzystać około 2 tysięcy POZ. Cytując minister zdrowia Izabelę Leszczynę:

„Mówimy o konkursie dla wszystkich podmiotów, które prowadzą podstawową opiekę zdrowotną. Środki będzie można wydawać na systemy informatyczne, na sprzęt medyczny, na sprzęt do diagnostyki, ale także na remonty i na lifting pomieszczeń”.  

Minister powiedziała również, że:

 „Będziemy promować też te podmioty, które prowadzą opiekę koordynowaną. Zachęcamy wszystkie, bo może to zachęci państwa do poszerzenia swojej działalności i do wejścia jednak na ścieżkę opieki koordynowanej. W konkursie mogą startować także ci z państwa, którzy chcą dopiero założyć podmiot leczniczy podstawowej opieki zdrowotnej, założyć nową przychodnię”.

Środki można więc przeznaczyć na sprzęt medyczny, remonty i odnowienie pomieszczeń w placówkach, systemy informatyczne czy sprzęt do diagnostyki. Biorąc pod uwagę, iż środki na dofinansowanie pochodzą z zasobów unijnych, a projekt ruszył 1 stycznia 2024 r., podmioty ubiegające się o wsparcie, mogą wliczać poniesione już wydatki na nowy sprzęt diagnostyczny, medyczny czy remonty. Formuła grantowa przewiduje wypłacanie środków „post factum”.

 

Cel projektu

Dofinansowanie ma na celu otwarcie nowych placówek POZ. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich lokalizacji, gdzie pacjenci mają utrudniony dostęp do opieki. Chodzi szczególnie o obszary z mniejszą gęstością zaludnienia i ograniczoną ilością sieci komunikacyjnych. Obszary te nazywane są „białymi plamami” i niestety są zagrożone wykluczeniem dostępności do realizacji podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej. Każda gmina powinna móc zapewnić taki sam dostęp do lekarza. W słabo rozwiniętych obszarach, jest to znacznie bardziej skomplikowane niż w dużych miastach. Tworzenie nowych placówek ma na celu zwiększenie i ułatwienie dostępu do tych świadczeń. Podniesie to również efektywność systemu opieki zdrowotnej. Kolejnym celem projektu jest wsparcie już istniejących placówek POZ. Wszelkie inwestycje infrastrukturalne - roboty budowlane, malowanie, przebudowa pomieszczeń itp., mają za zadanie poprawić jakość świadczonych usług. Cyfryzacja placówek i rozwój telemedycyny, czy zakup wyposażenia diagnostycznego i sprzętu medycznego, wpłynie na poszerzenie zadań zdrowotnych i przyspieszy niektóre kwestie związane z profilaktyką. Zakres sprzętu medycznego, który może zostać zakupiony do placówek jest bardzo szeroki. Podobnie ze sprzętem IT. Placówki mogą inwestować w serwery backupowe, czy do archiwizacji, oprogramowania, zestawy komputerowe, drukarki i inne.

 

Przyznawanie dofinansowania

Wszystkie podmioty, które wykonują działalność leczniczą, mogą się starać o dofinansowanie z programu FEnIKS. Wnioski będą rozpatrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister zdrowia, przyznała, że mimo iż widnieją już podpisy pod umową o dofinansowanie tego unijnego projektu, to pierwszy nabór odbędzie się na jesieni. Cytując: „Jak to bywa ze środkami unijnymi, wszystko potrzebuje trochę czasu, ale to jest też dobry czas dla państwa, żeby się dobrze przygotować do wystartowania w tym konkursie. Projekt trwa od 1 stycznia tego roku, więc jeśli państwo już z własnych środków robicie coś w zakresie IT, w zakresie sprzętu diagnostycznego, medycznego czy w zakresie remontów, to też będzie już można zaliczyć to jako wydatki, które będziemy mogli refundować w tym konkursie”.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formule grantowej. Zgodnie z wytycznymi, kwota grantu, będzie uzależniona od rocznej liczby osób zapisanych w placówce, w oparciu o aktywną listę pacjentów. W związku z tym, podmioty rozdzielono na 3 grupy i określono wysokość grantu:

- jeśli na aktywnej liście znajduje się do 5 000 pacjentów, grant do 300 000 zł

- jeśli na aktywnej liście znajduje się od 5 000 do 10 000 pacjentów, grant do 450 000 zł

- jeśli na aktywnej liście znajduje się powyżej 10 000 pacjentów, grant do 600 000 zł.

Dodatkowo, wnioski będą punktowane. Punkty można zdobyć w zależności od tego, z jakiego obszaru jest konkretny podmiot, czy posiada umowę na realizację świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej, etc. Premiowane będą placówki z obszarów, na których dostęp do lekarzy rodzinnych jest ograniczony. Dofinansowanie będzie określone w procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu.

NFZ ma w planach wspieranie w szczególności POZ z obszarów o mniejszej dostępności do placówek i lekarzy rodzinnych, oraz z obszarów wiejskich. Te z podmiotów które posiadają umowy na realizację świadczeń w budżecie powierzonym na opiekę koordynowaną, również otrzymają więcej punktów. Podmioty rozszerzające diagnostykę czy zakres telemedycyny, profilaktyki, również mogą liczyć na określoną liczbę punktów. Nabór wniosków rozpocznie się w czwartym kwartale 2024 roku

Dowiedz się więcej na infolinii sklepu medycznego KREDOS: Tel: +48 89 679 02 42 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.