Aparat do EKG model ASPEL AsCARD Grey v.07.325 zaskakuje. Jakie są jego najważniejsze funkcje i jakie ma możliwości? Jakie funkcje są dostępne w standardzie? Kilka słów na temat zalet tego elektrokardiografu w artykule.

Elektrokardiograf ASPEL AsCARD Grey v.07.325

Elektrokardiograf ASPEL AsCARD Grey v.07.325 dzięki łączności z Internetem, siecią LAN lub Wi-Fi może przesyłać dane do dowolnego miejsca na świecie, kiedy zachodzi konieczność zdalnej interpretacji zapisu przez specjalistę. Daje też możliwość zlecenia badania EKG przez lekarza w standardzie HL7. Posiada dwa dodatkowe filtry (dolnoprzepustowy i autoadaptacyjny), a rozdzielczość przetwornika AC to w jego przypadku 24 bity. Dostępny jest w sklepie medycznym Kredos.

 

Najważniejsze funkcje i możliwości aparatu

Aparat EKG AsCARD Grey v.07.325 to 12-kanałowy aparat EKG klasy premium. Możliwe są następujące tryby pracy: AUTO, MANUAL, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL i LONG. Długość zapisu badania automatycznego można ustalać w przedziale od 6 do 30 sekund. Niezależnie od zapisu czynności elektrycznej serca elektrokardiograf zapewnia ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i prezentuje ją na wyświetlaczu.

Zastosowanie dwóch dodatkowych filtrów zakłóceń zwiększa jakość zapisu:

- filtr zakłóceń sieciowych: do wyboru 50 Hz, 60 Hz
- filtr zakłóceń mięśniowych: do wyboru 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
- filtr izolinii: do wyboru 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
- filtr dolnoprzepustowy: 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz
- filtr autoadaptacyjny.

Przy użyciu specjalnych elektrod za pomocą aparatu EKG Aspel AsCARD Grey można wykonywać badanie EKG na otwartym sercu. Elektrokardiograf jest wyposażony w zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym.

Dzięki możliwości przewożenia na kompatybilnym z aparatem wózku i zasilaniu sieciowo-akumulatorowym aparat ASPEL AsCARD Grey v.07.325 doskonale sprawdza się jako przenośny aparat EKG. Na w pełni naładowanym akumulatorze wykonuje do 130 badań EKG (przy trybie 6-sekundowym). Elektrokardiograf można zabrać np. do sali pacjenta „bez asysty” drukarki, bowiem połączenie Wi-Fi zapewnia bezprzewodową łączność z dowolną drukarką w sieci szpitalnej.

Z kolei użycie przystawki spirometrycznej umożliwia wykonanie przesiewowego badania spirometrycznego lub EKG wysiłkowego. W tym celu należy podłączyć przystawkę do aparatu EKG w miejsce kabla pacjenta, a następnie przełączyć aparat na tryb pracy SPIROMETRU, posługując się klawiszami funkcyjnymi. Kiedy pacjent wykona wydech, aparat po kilku sekundach automatycznie rozpocznie zapis.

Czułość (cecha) można ustawić na: 2,5; 5; 10 lub 20 mm/mV. Częstotliwość próbkowania wynosi 2000 na kanał przy 24-bitowej rozdzielczości wewnętrznego przetwornika systemu detekcji EKG (A/C).

Ponadto istnieje możliwość współpracy z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG – CardioTEKA – co rozszerza funkcjonalność elektrokardiografu.

 

Zlecanie badań elektrokardiograficznych w standardzie HL7 i DICOM

Aparat EKG ASPEL AsCARD Grey v.07.325 to pierwszy na polskim rynku elektrokardiograf przyjmujący odbiór zleconych badań z gabinetu lekarskiego w standardzie HL7. Lekarz zleca badanie EKG  w programie komputerowym na swoim komputerze, zaś pielęgniarka w gabinecie zabiegowym widzi to zlecenie na wyświetlaczu aparatu EKG dzięki połączeniu we wspólną sieć z serwerem i konfiguracji protokołu wymiany informacji medycznych HL7. Pielęgniarka otrzymuje informacje o lekarzu zlecającym i o pacjencie (imię i nazwisko, PESEL). Aby rozpocząć badanie, naciska przycisk „wykonaj”. Po badaniu wynik automatycznie wraca do lekarza zlecającego. Dzięki temu zapis EKG pacjenta trafia do lekarza natychmiast i wprost na jego biurko.

Standard HL7 (Health Level 7) służy do wymiany i integracji medycznych danych tekstowych w formie elektronicznej i do zarządzania nimi. Korzystanie z niego nie wymaga specjalistycznego oprogramowania – wręcz przeciwnie, z założenia jest to system uniwersalny, łatwy do wdrożenia we wszystkich  placówkach zdrowotnych. Standard daje dostęp do informacji na temat zlecanych danemu pacjentowi usług medycznych, przepisanych  leków, kosztów leczenia, zaleceń itp.

Z kolei standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) służy do przesyłania danych graficznych (m.in. zapisu EKG). Każdy plik przesyłany w tym standardzie zawiera obraz, dane na jego temat (takie jak typ), dane pacjenta i informacje o badaniu.

 

Przesyłanie i archiwizacja danych

Wbudowana baza danych pozwala na archiwizowanie do 1000 badań. Przechowywane są dane pacjentów oraz ich badania EKG wraz z opisem.

Z aparatu EKG Grey v.07.325 można wysłać pełną dokumentację medyczną na serwer w placówkach medycznych, można też wysyłać wybrane dane, np. badanie EKG, na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail lub inny aparat EKG. Co istotne – dane medyczne można przesłać bezpośrednio z elektrokardiografu, bez konieczności wcześniejszego zgrywania ich na USB i przenoszenia do komputera.

Dzięki bezprzewodowej komunikacji z siecią LAN lub Wi-Fi aparat do EKG Grey v.07.325 współpracuje z dowolnymi urządzeniami w sieci szpitalnej. Co to oznacza w praktyce? Poza możliwością zlecenia badania z dala od strefy skażenia daje to dużą oszczędność czasu – często bowiem badania wykonuje się w salach położonych na innym piętrze czy w innym skrzydle niż gabinet kardiologiczny.

W razie konieczności przemieszczenia elektrokardiografu z jednej sali do drugiej wystarczy użyć wózka. Dzięki możliwości połączenia poprzez Wi-Fi z drukarką laserową elektrokardiograf nie wymaga wożenia drukarki (jeśli chcemy  uzyskać wydruk w formacie A4 i nie drukować na papierze termicznym). Jest to więc bardzo funkcjonalny, a przy tym lekki przenośny elektrokardiograf.

Jeśli zachodzi potrzeba wykorzystania tradycyjnego połączenia z urządzeniami zewnętrznymi, trzy porty USB pozwalają na równoczesną komunikację z komputerem osobistym, drukarką zewnętrzną i PenDrivem.

 

Wygoda użytkowania

Aparat EKG Aspel AsCard Grey v.07.325 posiada duży, 7" wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym, który można obsługiwać nawet w rękawiczce  (rozdzielczość:  800 x 480 pikseli). Pod nim znajduje się klawiatura alfanumeryczna z klawiszami funkcyjnymi. Wszystkie funkcje klawiatury są również dostępne w wygodnym menu dotykowym na wyświetlaczu, co zwiększa niezawodność urządzenia. Dużą zaletą elektrokardiografu jest czytelne menu, po którym łatwo się poruszać, i możliwość wywołania go w każdym momencie.

Ustawienia aparatu oraz panelu sterowania można łatwo skonfigurować zgodnie z własnymi preferencjami. Spersonalizować można również wygląd i kompozycję wyświetlacza.

 

Zastosowanie nie tylko dla profesjonalistów

O przydatności tego aparatu do EKG decydują nie tylko jego doskonała jakość i kompatybilność z innymi urządzeniami, ale i możliwość wykonania badania za pomocą jednego przycisku – AUTO. Po wykonaniu badania aparat EKG sam wykona jego analizę i interpretację, dostosowując wynik badania do wieku i płci pacjenta. Przeprowadzone badanie można zapisać w pamięci elektrokardiografu lub na PenDrivie.

Tryb automatyczny to rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób o specjalizacji innej niż kardiologiczna, a także dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale sprawują opiekę nad pacjentami przewlekle czy nieuleczalnie chorymi. Konieczność częstego monitorowania czynności serca jest częsta poza szpitalem, np. w hospicjum czy w domu opieki. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika jest automatyczna sygnalizacja niewłaściwego przylegania bądź całkowitego odpięcia poszczególnych elektrod, oddzielna dla każdego kanału, a także detekcja stymulatora serca.

 

Drukowanie wyników badań

Elektrokardiograf umożliwia wydruk zapisu badania:

 • na papierze termicznym o szerokości 112 mm na wbudowanej drukarce (proste zakładanie papieru – easy load)
 • na drukarce zewnętrznej w formacie A4 – drukarkę można podłączyć kablem przez port USB lub poprzez sieć Wi-Fi lub LAN (jeśli jest dostępna w lokalnej sieci). Dzięki temu wydruk może trafić wprost do gabinetu lekarskiego lub do punktu pielęgniarskiego.

Drukowanie w układzie standardowym odbywa się w trybie 1, 3, 6 lub 12 kanałów EKG, zaś drukowanie w układzie Cabrera – 3, 6 lub 12 kanałów. Drukować można wybraną grupę:

- 1 kanał (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)
- 3 kanały w układzie standardowym (I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6)
- 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3, V4-V5-V6)
- 6 kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6)
- 6 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6)
- 12 kanałów w układzie standardowym (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6)
- 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6).

Standardowe wyposażenie

 • Aparat EKG Aspel Grey v.07.325
 • Kabel EKG KEKG 30 
 • Elektrody przyssawkowe EPP
 • Elektrody kończynowe klipsowe EKK
 • Żel EKG 250g
 • Papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka
 • moduł WIFI
 • Kabel ethernetowy
 • Kabel zasilający

Dodatkowo pielęgniarka w każdym momencie może zatrzymać badanie, zmienić jego parametry (np. odprowadzenia kończynowe zamiast przedsercowych) i dokończyć wydruk EKG.